Zásobník pre Incidin wipes premium

€17.50

Zásobník je určený pre utierky Incidin Wipes Premium v kombinácii s dezinfekčným prostriedkom. 
Zásobník je opakovane použiteľný a tesný.