Chemisept HF - dezinfekcia pokožky

€5.50

Bezfarebný dezinfekčný roztok na báze etanolu a chlórhexidínu (2%) určený na predoperačnú antisepsu pokožky.

OBLASTI POUŽITIA

  • Antisepsa pokožky pred chirurgickými procedúrami, injekciami a vpichmi
  • Predoperačná antisepsa pokožky
  • Odbery krvi
  • Kanylácia a katetrizácia
  • Antisepsa pokožky pred kozmetickými procedúrami

ZLOŽENIE

100 g výrobku obsahuje účinné látky: etanol 70 g; chlórhexidín diglukonát 2 g.


ÚČINNOSŤ
Má široké spektrum baktericídnej (vrátane MRSA), mykobaktericídnej (vrátane Mycobacterium avium a Mycobacterium terrae) a levurocídnej aktivity.
Produkt je tiež účinný voči vírusom (vrátane HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia vírus a Rotavírus).
Možnosti produktu

Kategória Dezinfekcia