CENNÍK SLUŽIEB

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

VZDELÁVANIE A KURZY

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSLIVOSŤ

MÁTE OTÁZKY?

 
Kontaktujte nás
Centrálny dispečing: 051 20 20 750
Tel. kontakt:      +421 919 140 757
Email:           info@novu-med.sk